Начелник општине Прњавор Дарко Томаш данас је, заједно са директором компаније „Sector Security“ Драганом Косић, потписао уговор о извођењу радова на инсталацији опреме за надзор саобраћаја на подручју града Прњавора. Извођење наведених радова повјерено је групи најповољнијих понуђача на тендеру, компанијама „Sector Security“ из Бањалуке и „Грађ-Промет“ из Добоја, а вриједност радова износи око 290.000 КМ. Рок за завршетак пројекта је 90 радних дана од дана увођења извођача у посао.

Подаци из система видео надзора биће доступни једино у Полицијској станици Прњавор и исте ће бити могуће користити само у сврху идентификовања прекршајних и кривичних дијела.