Marketinška Agencija Digital PR u okviru projekta razvoja tržišne poljoprivrede II, Pružanje usluga stručne obuke, savjetodavne podrške i druge stručne podrške za proizvođačke organizacije (PO) u sektoru poljoprivrede kojeg sufinansira “Sweden/USAID FARMA II” projekat, poziva sve zainteresovane proizvođačke organizacije u BiH da dostave pismo namjere kako bi iskazali svoj interes za učešće u jednoj ili više aktivnosti.

Svrha ovog Javnog poziva je unapređenje poslovanja domaćih proizvođačkih organizacija kroz dostupnost kvalitetne edukacije i stručnih savjetodavnih usluga iz oblasti savremenog marketinga i poslovnog pregovaranja. Takođe, projekat želi da doprinese razvijanju i unapređenju pozicioniranosti i prepoznatljivosti brendova proizvođačkih organizacija na domaćem tržištu primjenom sveobuhvatnih i sistematičnih savremenih marketiških i poslovnih alata.

Ciljna grupa su proizvođači, zadruge i firme koje se bave sa jednom ili više sljedećih aktivnosti: proizvodnja, otkup, prerada, pakovanje i prodaja poljoprivredno-prehrambenih proizvoda koji pripadaju jednoj od navedenih grupa (mlijekarstvo, voće i povrće, peradarstvo, ljekovito i aromatično bilje i med) na području čitave BiH.

DigitalPR će putem Javnog poziva odabrati 21 proizvođačku organizaciju kojima će bez naknade pružiti stručne obuke u oblasti brendiranja, digitalnog marketinga, PR-a i poslovnog povezivanja. Pored toga, u okviru ove aktivnosti za 9 odabranih organizacija, Digital PR će pružiti direktnu savjetodavnu podršku u procesu definisanja i razvoja vlastitog Brenda.

Pisma namjere sa popunjenim obrascem moraju biti dostavljeni najkasnije do 16:00 sati u petak, 28.02.2020. godine na email adresu: [email protected], a sve detaljne informacije možete pronaći na linku https://digitalpr.ba/javni-poziv-za-ucesce-u-projektu/.