Наставак  44. сједнице Скупштине општине Прњавор биће одржан у понедјељак 28. марта са почетком у 10.00 часова. У наставку 44. редовне сједнице одборници ће разматрати преосталих осам тачака дневног реда:

  1. Извјештај о пословању КП „Водовод“ а.д. Прњавор за период 01.01.-31.12.2015. године са финансијским показатељима,
  2. Извјештај о реализацији Програма изградње, модернизације и реконструкције инфраструктурних објеката на подручју општине Прњавор за 2015. годину,
  3. Извјештај о реализацији Програма одржавања локалне путне мреже за 2015. годину,
  4. Извјештај о реализацији Програма одржавања објеката заједничке комуналне потрошње за 2015. годину,
  5. а) Извјештај о реализацији Плана утрошка средстава за техничко опремање Територијалне ватрогасне јединице, изградњу објеката које користи Територијална ватрогасна јединица за своје активности и чување ватрогасне опреме за 2015. годинуб) План утрошка средстава за техничко опремање Територијалне ватрогасне јединице, изградњу  објеката које користи Територијална ватрогасна јединица за своје активности и чување ватрогасне опреме за 2016. годину,
  1. Извјештај о коришћењу новчаних средстава за унапређење пољопривредне производње у 2015. години,
  2. Извјештај о коришћењу новчаних средстава прикупљених на основу прихода од посебних водних накнада у 2015. години.