Projekat opštinskog, ekološkog i ekonomskog upravljanja (MEG) pokrenut je 2016. godine od strane Vlade Švajcarske. Projekat je dio Programa saradnje Švajcarske u Bosni i Hercegovini, u oblasti Lokalne uprave i opštinskih usluga, a realizovan je od strane Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH).

Cilj MEG projekta je poboljšanje opštinskog sistema upravljanja razvojem, te pružanja usluga iz ekološkog i ekonomskog sektora. Poboljšanje će imati za rezultat bolje usluge za građane na lokalnom nivou, te veću odgovornost i izgradnju povjerenja između lokalnih vlasti, građana i privrede. Posebna pažnja će biti posvećena poboljšanju uslova života ugroženih grupa stanovništva.

Opština Prnjavor je jedna od 18 opština u Bosni i Hercegovini koja je potpisala Memorandum o realizaciji MEG projekta sa UNDP BiH.

U toku 2017. godine Opštinska uprava opštine Prnjavor efikasno je sprovodila aktivnosti na polju dobre uprave, jačajući kapacitete u okviru četiri ključna polja procjene:

a) liderstvo, predstavnička uloga, odlučivanje i nadzorna uloga Skupštine opštine,

b) transparentnost i odgovornost lokalnih vlasti,

v) učešće javnosti u procesu donošenja odluka,

g) efikasnost i efektivnost jedinica lokalne samouprave.

Početna ocjena za Opštinu Prnjavor na polju dobre uprave iznosila je 59,56% od 100%, čime je svrstana u red opština sa osrednjim učinkom. Cilj projekta je ostvarivanje visokog učinka na polju dobre uprave, sa preko 75,01%. Ostvarivanjem navedenog rezultata pruža nam se mogućnost korišćenja bespovratnih sredstava u iznosu od 136.000 CHF, a koja moraju biti utrošena za realizaciju nekog od opštinskih strateških projekata iz sektora ekologije ili ekonomije sa akcentom na vodosnabdijevanje i upravljanje otpadnim vodama.

Uz tehničku pomoć UNDP BiH Opština Prnjavor je u prethodnom periodu razvijala mehanizme i kapacitete za poboljšanje ekološkog i ekonomskog upravljanja kroz donošenje novih odluka (Odluka o neposrednom učešću građana u lokalnoj samoupravi, Odluka o ispitivanju zadovoljstva građana, Odluka o osnivanju Privrednog savjeta opštine Prnjavor, Odluka o usvajanju strateškog okvira za vođenje javno-privatnog dijaloga, Odluka o javnom vodovodu i javnoj kanalizaciji, itd), planova (Akcioni plan energetske efikasnosti, Lokalni plan upravljanja otpadom, Plan profesionalnog usavršavanja odbornika u SO Prnjavor, mandatnog saziva 2016/20. godine, Lokalni akcioni plan za ravnopravnost polova, itd), pravilnika (Pravilnik o uspostavljanju i vođenju javno-privatnog dijaloga, Pravilnik o načinu i proceduri objave sadržaja na zvaničnoj internet stranici Opštinske uprave opštine Prnjavor i drugim sredstvima javnog informisanja, Pravilnik o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava udruženjima iz oblasti kulture i ostalim udruženjima, itd), potpisivanjem ugovora (Ugovor o pružanju komunalnih vodnih usluga između Opštine Prnjavor i KP „Vodovod“ Prnjavor), uspostavljanjem procedura o planiranju, praćenju, vrednovanju i izvještavanju godišnjeg rada Opštinske uprave.

U toku 2017. godine od strane KP „Vodovod“ a.d. Prnjavor sprovedene su sve aktivnosti predviđene MEG projektom, te je ovom preduzeću izvršena isporuka opreme za detekciju kvarova u vrijednosti od 12.504,00 KM, a u narednom periodu očekuje se isporuka 9 vodomjera u vrijednosti od 13.900,00 KM.

Krajem oktobra prošle godine izvršena je polugodišnja procjena napretka rada jedinica lokalne samouprave u odnosu na polazne ocjene utvrđene na osnovu stanja iz 2016. godine. Rezultati oktobarske procjene:

IZVJEŠTAJ O REZULTATIMA ISPITIVANJA ZADOVOLJSTVA GRAĐANA RADOM OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE PRNJAVOR I SKUPŠTINE OPŠTINE PRNJAVOR ZA 2018. GODINU 

GM MATRICA PRNJAVOR

GRAFIČKI PRIKAZ ZA SVE JLS U SI KLASTERU

IZVJEŠTAJ O REZULTATIMA ISPITIVANJA ZADOVOLJSTVA GRAĐANA

ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O ISPITIVANJU ZADOVOLJSTVA GRAĐANA ZA 2017.