Одлука о избору – посипни материјал

Одлука о избору – превентивна здравствена заштита

Одлука о избору – набавка одјеће и обуће за ТВЈ

Одлука о резултатима претквалификације и избору најповољнијег понуђача

Одлука о избору-набавка погонског горива

Одлука о избору – Урбанистички пројекат гробље

Одлука о поништењу – Превентивна здравствена заштита

Одлука о избору-канцеларијски материјал

Одлука о избору – адаптација објеката општинске управе

Одлука о избору-набавка огрева

Одлука о избору – реконструкција пута у МЗ Коњуховци

Одлука о избору – колективно осигурање

Одлука о избору – грађевински материјал

Одлука о избору – градски парк

Одлука о избору – одржавање спортских терена

Одлука о избору – вертикална сигнализција

Одлука о избору – чишћење и ископ канала

Одлука о избору – хоризонтална сигнализација

Одлука о избору – набавка посипног материјала

Одлука о поништењу – колективно осигурање радника

Одлука о избору – прољећно уређење зелених површина

Одлука о избору – санација рупа

Одлука о избору – одржавање расвјете

Одлука о поништењу-одржавање возила

Одлука о избору – азил

Oдлука о избору-наплата паркинга

Одлука о избору-процесинг

Одлука о избору чишћење

Одлука претквалификација чишћење града

Одлука о поништењу-чишћење

Одлука о избору – чишћење града

Одлука о избору-принт сервис

oдлука о избору – реконструкција пута Шибовска-Калабе

Одлука о избору – изградња ограде и одводње фудбалски стадион

Одлука о избору – асфалтирање локалних путева и улица

Одлука о избору – сјеча и орезивање стабала

Одлука о избору – реконструкција локалних путева 

Одлука – другорангирани регулациони план

Одлука – измјена регулационог

Одлука – измјена урбанистичког плана

Одлука о избору- канализација Долине

Одлука о избору, геодетске услуге

Одлука о избору, намјештај за Ватрогасни дом

Одлука о избору, уређење кружног тока Вијака

Одлука-набавка погонског горива

Одлука-изградња јавне расвјете

Одлука-каско осигурање возила

Odluka o poništenju, beton

Odluka o poništenju, kružni tok

Odluka, nabavka ogrevnog drveta

Odluka, sanacija puteva Velika Ilova

Одлука о избору – пољопривредни кредити

Одлука о додјели другорангираном – канцеларијски

Одлука о избору – хоризонтална сигнализација

Одлука о избору – канцеларијски материјал

Odluka o izboru – kolektivno osiguranje

Одлука о избору – превоз и уградња посипног материјала

Одлука о избору – асфалтирање

Одлука о избору – вањско уређење Ватрогасног дома

Одлука о поништењу поступка – превоз пос. материјала Лот 2 и 6

Oдлука о поништењу – вертикална

Одлука о поништењу – хоризонтална

Одлука о избору – превоз и уградња посипног материјала

Одлука о избору – превентивна здравствена заштита

Одлука о избору – хигијеничарска служба

Одлука о избору – асфалтирање

Одлука о избору – одржавање расвјете

Одлука о избору – дератизација

Одлука о избору – машинско профилисање путева

Одлука о избору – уградња бетонских стубова

Одлука о избору – набавка бетонских стубова

Одлука о избору – сјеча стабала

Одлука о избору – набавка посипног

Одлука о избору – гориво

Одлука о поништењу – превоз посипног материјала

Одлука о избору – превоз посипног материјала Лот 2 и Лот 6

Одлука о избору – процесинг података

Одлука – расвјетна тијела Смртићи и Велика Илова

Одлука – прољећно уређење и одржавање зелених површина

Одлука – санација ударних рупа

Одлука о избору – видео надзор

Одлука-пут МЗ Коњуховци

Одлука- пут МЗ Лишња

Одлука адаптација Дом Д. Гаљиповци

Одлука о избору – ватрогасно возило

Одлука – набавка посипног

Одлука – потапајући стубићи

Одлука о избору – В.дом – додатни радови

Одлука о избору – дистрибутивни цјевовод

Одлука – улица Вида ЊежићаОдлука- пут МЗ Лишња

Одлука о избору најповољнијег понуђача – каско осигурање

Одлука – набавка и уградња расвјетних тијела

Одлука о избору – аутомобили

Одлука о избору најповољнијег понуђача – поштанске услуге

Одлука о избору најповољнијег понуђача – огревно дрво

Oдлука о поништење поступка – услуга уградње потапајућих стубића у зони привремене забране вожње 

Одлука о поништeњу поступка јавне набавке – вертикална саобраћајна сигнализација са уградњом

Одлука о избору најповољнијег понуђача – набавка услуга сјече и орезивања стабала градских дрвореда и парковског дрвећа

Одлука о избору најповољнијег понуђача – набавка опреме за видео снимање 

Одлука – контрарезервоар

Одлука о избору најповољнијег понуђача – радови на чишћењу и ископу канала и ископу земље у широком откопу на локалним путевима и градским улицама на подручју општине Прњавор

Одлука о избору најповољнијег понуђача – радови на асфалтирању локалних путева и градских улица на подручју општине Прњавор 

Одлука о избору најповољнијег понуђача – израда хоризонталне саобраћајне сигнализације на градским улицама

Одлука о избору најповољнијег понуђача – услуга одржавања и оправке возила 

Одлука о избору најповољнијег понуђача – услуга стручног надзора над извођењем радова на изградњи Ватрогасног дома у Прњавору 

Одлука о поништењу поступка – набавка вертикалне саобраћајне сигнализације са уградњом 

Oдлука о избору најповољнијег понуђача за услуге колективног осигурања радника

Одлука о избору најповољнијег понуђача – набавка канцеларијски материјал

Одлука о избору најповољнјег понуђача – погонско гориво за службена возила Општинске управе 

Одлука о избору најповољнијег понуђача- изградња Ватрогасног дома 

Одлука о додјели другорангираном произвођачу 

Одлука о избору најповољнијег понуђача – услуга прољећног уређена и одржавања зелених површина градског подручја општине Прњавор 

Одлука о избору најповољнијег понуђача – геодетске услуге

Одлука о избору најповољнијег понуђача – посипни материјал 

Одлука о избору најповољнијег понуђача за радове на машинском профилисању путева и улица 

Одлука о избору најповољнијег понуђача за радове на санацији ударних рупа на локалним путевима и градским улицама 

Одлука о избору најповољнијег понуђача за услуге одржавања јавне расвјете на подручју општине Прњавор 

Одлука о избору најповољнијег понуђача за услуге процесинга података путем информационог система 

Одлука о избору најповољнијег понуђача за извођење радова на изради и постављању фасаде на објекту Основне школе “Милош Црњански” у Поточанима

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке радова на асфалтирању локалних путева и градских улица на подручју општине Прњавор 

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке радова на изградњи фекалне канализације и монтажи санитарних уређаја у објекту Основне школе “Милош Црњански” у Поточанима

Oдлука о поништењу поступка јавне набавке радова на изградњи ватрогасног дома у Прњавору

Одлука о поништењу поступка јавне набавке на изради и постављању фасаде на објекту Основне школе “Милош Црњански” Поточани 

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке посипног материјала за одржавање локалне путне мреже и градских улица

Одлука о избору најповољнијег понуђача за услуге кредитирања пољопривредних произвођача

Одлука о избору најповољнијег понуђача за радове за изградњи споменика у МЗ Отпочиваљка

Одлука о избору најповољнијег понуђача за радове на изградњи шахтова за зонирање

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку ватрогасне опреме

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке радова на реконструкцији паркинг простора у Занатском центру 1 у Прњавору

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке радова на вањском уређењу борачке зграде у Прњавору

Одлука о поништењу поступка јавне набавке радова на изградњи споменика погинулим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата у МЗ Отпочиваљка

Одлука о додјели другорантираном – друштвени домови

Одлука о избору – друштвени домови

Одлука о поништењу – орезивање стабала

Одлука о избору најповољнијег понуђача – превентивна здравствена заштита

Одлука о избору најповољнијег понуђача – асфалтирање

Одлука о избору најповољнијег понуђача – машинске инсталације

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Јована Стерије Поповића

Одлука о поништењу – спомен соба

Одлука о избору наповољнијег понуђача – осигурање

Одлука о избору наповољнијег понуђача – канцеларијски материјал

Одлука услуге штампања

Одлука принт сервис

Одлука о избору најповољнијег понуђача – процесинг података

Одлука о избору најповољнијег понуђача – гориво

Одлука о избору најповољнијег понуђача – посипни материјал