Najnovije vijesti

JAVNI POZIV ZA BANjSKO LIJEČENjE 25 RATNIH VOJNIH INVALIDA I ČLANOVA PORODICA POGINULIH BORACA SA PODRUČJA OPŠTINE PRNjAVOR

Na osnovu Projekta banjske rehabilitacije ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske za 2023. godinu, broj: 16-03/1-1-563-1/23 od 24.01.2023. godine i Javnog poziva, opštinska Komisija za izbor korisnika banjsko-klimatske rehabilitacije r a s p i s u j e: JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva radi upućivanja 25 ratnih vojnih invalida […]

OBAVJEŠTENjE O JAVNOJ RASPRAVI NA NACRT IZMJENE URBANISTIČKOG PROJEKTA “NOVO GRADSKO GROBLjE”

Odjeljenje za prostorno uređenje Opštinske uprave Prnjavor obavještava građane i stručnu javnost da će se dana 07.04.2023. godine sa početkom u 11,00 časova u prostorijama Opštine Prnjavor (Bijela zgrada) održati javna rasprava na Nacrt Urbanističkog projekta „Novo gradsko groblje“. U okviru ove javne rasprave, razmatraće se sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja na Nacrt Urbanističkog projekta […]

OSTALE VIJESTI