ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ЈАВНОЈ РАСПРАВИ НА ИЗМЈЕНУ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА “ИСТОК 2, ИСТОК 3 И ЈУГ 1”

Одјељење за просторно уређење Општинске управе општине Прњавор обавјештава грађане и стручну јавност да ће се дана 09.07.2020. године са почетком у 10:00 часова, у просторијама Општине Прњавор (бијела зграда), одржати јавна расправа на  измјену дијела регулационог плана „Исток 2, исток 3 и југ 1“ (измјена III).

У оквиру јавне расправе разматраће се све примједбе, приједлози и мишљења на нацрт горе наведеног регулационог плана.

Све информације везане за јавну расправу могу се добити лично у Одјељењу за просторно уређење, путем имејла [email protected] и на број телефона 051/660-905.

Напомена: на јавној расправи обавезно је ношење заштитних маски а све у складу са новонасталом ситуацијом, те мјерама заштите од ширења корона вируса.

ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА И НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМИМА ЗАПОШЉАВАЊА У 2020. ГОДИНИ

Министарство рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске и Завод за запошљавање Републике Српске расписују Јавни позив послодавцима и незапосленим лицима за коришћење средстава по програмима запошљавања у 2020. години. Детаље позива можете пронаћи овдје.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЈЕЛУ СУБВЕНЦИЈА НА КОМУНАЛНУ ТАКСУ ЗА ИСТИЦАЊЕ ПОСЛОВНОГ ИМЕНА

Позивају се привредна друштва и самостални предузетници регистровани на подручју општине Прњавор, да поднесу пријаве  за додјелу субвенција на комуналну таксу за истицање пословног имена.

Пријаве за додјелу субвенција подносе се путем поште на адресу: Општина Прњавор, Карађорђева број 2, 78430 Прњавор, или се непосредно предају у „Шалтер сали.“

Јавни позив за достављање пријава за додјелу субвенција на комуналну таксу за истицање пословног имена, објављен је 19.06.2020. године, и остаје отворен закључно са 31.08.2020. године. Накнадне и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

Јавни позив са информацијама о условима за остваривање права за додјелу субвенција  објављен је на огласним таблама Општинске управе општине Прњавор. Јавни позив и пријавни образац се могу преузети и овдје: Jавни позивПријавни образац.

Све остале информације могу се добити на телефон број: 051/663-740, локал 232.

ЈАВНА РАСПРАВА НА НАЦРТ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА “ГРАДСКО ЈЕЗГРО” (ИЗМЈЕНА VI)

Одјељење за просторно уређење Општинске управе општине Прњавор обавјештава грађане и стручну јавност да ће се дана 22.06.2020. године са почетком у 14,00 часова у просторијама Општине Прњавор (Бијела зграда) одржати јавна расправа на Нацрт измјене дијела Урбанистичког пројекта „Градско језгро“ (измјена VI).

У оквиру ове јавне расправе, разматраће се све примједбе, приједлози и мишљења на Нацрт дијела Урбанистичког пројекта „Градско језгро“ (Измјена VI).

Све информације везане за јавну расправу поменутог Урбанистичког пројекта, могу се добити у Одјељењу за просторно уређење, канцеларије бр. 4 и 7 или на број телефона 051/660-905.

Напомена: на јавној расправи обавезно је ношење заштитних маски а све у складу са новонасталом ситуацијом, те мјерама заштите од ширења корона вируса.

У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ ПОЈАЧАНЕ КОНТРОЛЕ СУЗБИЈАЊА АМБРОЗИЈЕ

Одјељење за инспекцијске послове Општинске управе општине Прњавор обавјештава власнике и кориснике површина пољопривредног, обрађеног и необрађеног земљишта, власнике и кориснике грађевинског земљишта, субјекте који одржавају јавне површине и друге, да су, на основу Одлуке о мјерама за сузбијање и уништавање коровске биљке амброзије, дужни сузбијати и уништавати коровску биљку амброзију, како би се спријечиле нежељене посљедице (алергије и слично).

Одјељење за инспекцијске послове напомиње да ће у наредном периоду бити појачане контроле од стране пољопривредног инспектора и комуналне полиције по наведеном основу.

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Везано за двије саобраћајне несреће које су се догодиле у посљедњих неколико дана, а које су подразумијевале удар моторних возила у потапајуће стубиће постављене у главној улици, Одјељење за стамбено-комуналне послове Општинске управе општине Прњавор обавјештава јавност о сљедећем:

2018. године општина Прњавор је аплицирала код Агенције за безбједност саобраћаја са пројектом „Уградња потапајућих стубића у зони привремене забране саобраћаја у улици Светог Саве“, са циљем повећања безбједности кретања пјешака у времену забране саобраћаја за моторна возила, у наведеној улици, у периоду од 17:00 до 24:00 часа. Пројекат је прихваћен од стране Агенције за безбједност саобраћаја, која је за ту намјену издвојила одређена финансијска средства, а са циљем повећања безбједности саобраћаја, односно пјешака.

Од момента постављања потапајућих стубића, дана 24.10.2019. године, па до данас, сви кварови на потапајућим стубићима су проузроковани оштећењима изазваним од стране несавјесних возача, те директног контакта између возила и појединачног стубића. Нетачни су наводи појединих медија да стубићи излазе ненадано и непредвиђено. Подизање и спуштање стубића дефинисано је временским интервалом који одређује астро релеј на основу географског положаја ширине и дужине. Односно, у питању је поуздан електронски систем уграђен од стране фирме која посједује сву документацију за дистрибуцију и уградњу истог.

Када је у питању несрећа која се догодила данас, у раним јутарњим часовима, Одјељење за стамбено комуналне послове наводи да је стубић остао у подигнутом положају због квара узрокованог претходном несрећом, од 6.6.2020. године, када је возач у 17 часова и неколико минута ударио у подигнуте стубиће, што потврђују и снимци видео надзора.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЈЕЛУ НАГРАДЕ УЧЕНИЦИМА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА КОЈИ СЕ ШКОЛУЈУ ВАН ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ПРЊАВОР

На основу члана 8. Правилника о награђивању ученика основних и средњих школа („Службени гласник општине Прњавор“, број 30/20), начелник општине објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за достављање пријава за додјелу награде ученицима основних и средњих школа који се школују ван територије општине Прњавор

 

Позивају се ученици са пребивалиштем на подручју општине Прњавор а који похађају основну и средњу школу ван територије општине Прњавор да поднесу пријаву за награђивање уколико су у школској 2019/2020. години проглашени за:

 • ученика генерације основне школе,
 • ученика вуковца у основној школи,
 • ученика генерације средње школе или
 • ученика вуковца у средњој школи

 

На награду имају право и ученици који су остварили једно од прва три мјеста на републичким такмичењима као и такмичењима вишег ранга, из неког од наставних предмета, спортских и других такмичења која организују Републички педагошки завод и Министарство просвјете и културе Републике Српске.

 

Пријаве за додјелу награде подносе се у Шалтер сали општине Прњавор и достављају Одјељењу за локални економски развој и друштвене дјелатности.

Уз пријаву која садржи основне податке о ученику (име, презиме, име родитеља, контакт телефон, назив и мјесто школе), потребно је приложити документацију којом се доказује успјех и то:

 • доказ о постигнутом одличном успјеху током свих година школовања, односно Вукова диплома,
 • доказ о проглашењу учеником генерације,
 • копију дипломе о оствареном успјеху (републичко такмичење или такмичење вишег ранга) или друга документа из којих се недвосмислено види да су остварили успјех који одговара условима Јавног позива.

 

Поред наведене документације потребно је приложити и Увјерење о пребивалишту, не старије од 6 мјесеци.

Јавни позив за додјелу награда ученицима објављен је 09.06.2020. године и траје 10 (десет) дана од дана објављивања, односно закључно са 19.06.2020. године. Накнадно предате и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

Све информације заинтересовани могу добити на телефон број: 051/663-740, локал 212.

Оригинал документ можете преузети овдје.

ПОДСТИЦАЈНА НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОЂАЧЕ

Одјељење за пољопривреду, водопривреду и шумарство обавјештава пољопривредне произвођаче са подручја општине Прњавор, да су у складу са Програмом коришћења средстава за унапређење пољопривредне производње у 2020. години планирана новчана средства из буџета oпштине за сљедеће врсте подстицаја:

а)   Подстицаји у сточарству:

 • музне краве – минимално 5 грла,
 • расплодне јунице – минимално 3 грла,
 • расплодне свиње – минимално 7 грла,
 • товна јунад – минимално 5 грла,
 • товне свиње – минимално 30 грла,
 • тов пилића – минимално 10.000 комада у току године,
 • коке носиље – минимално 2000 комада,
 • овчарство – минимално 40 грла,
 • козарство – минимално 30 грла.

б)   Подстицаји у пчеларству

 • минимално 30 кошница, односно пчелињих друштава.

в)   Подстицаји за интегралну воћарску и виноградарску производњу:

 • за заснивање нових засада јабучастог, коштичавог и коштуничавог воћа минимална површина парцеле је 0,2 hа по воћној врсти,
 • за заснивање нових засада јагодичастог и бобичастог воћа минимална површина парцеле је 0,1 hа,
 • за заснивање нових засада винове лозе минимална површина парцеле је 0,1 hа.

г)   Подстицаји за интегралну производњу поврћа у затвореним просторима и на отвореном:

 • пластеничка производња – минимална површина пластеника је 200 m2,
 • стакленичка производња – минимална површина стакленика је 200 m2,
 • објекти за производњу гљива – минимална површина објекта је 100 m2,
 • за производњу поврћа на отвореном минимална површина парцеле засијане (засађене) једном културом је за лубенице, диње и кромпир 1 hа, за краставце корнишоне 0,1 hа, а за остале повртарске културе 0,2 hа по једној врсти.

д)  Подстицаји за интегралну производњу љековитог, зачинског и ароматичног  биља на отвореном и у затвореним просторима

 • минимална површина парцеле засијане (засађене) једном врстом је 0,1 hа (признају се врсте које се гаје у монокултури и то само у години заснивања).

ђ)  Новчана средства за подстицаје развоја органске производње.

е)  Новчана средства за ванредне потребе у пољопривреди.

ж) Новчана средства за хемијску анализу и контролу плодности земљишта.

з)  Новчана средства за оспособљавање деградираних, запуштених, неплодних и пољопривредних земљишта лошијег квалитета

 • минимална површина пољопривредног земљишта која се мора обухватити овом мјером је 1 hа.

и) Новчана средства за суфинансирање пројеката у пољопривреди.

Пољопривредни произвођачи захтјеве са пратећом документацијом могу поднијети у шалтер сали општине Прњавор.

Рок за подношење захтјева за подстицаје за интегралну производњу поврћа у затвореним просторима и на отвореном је 31. јули 2020. године, за подстицаје у сточарству, пчеларству, интегралну производњу љековитог, зачинског и ароматичног биља на отвореном и у затвореним просторима је 30. септембар 2020. године, за подстицаје за интегралну воћарску и виноградарску производњу, за подстицаје развоја органске производње, за ванредне потребе у пољопривреди и за оспособљавање деградираних, запуштених, неплодних и пољопривредних земљишта лошијег квалитета је 01. новембар 2020. године.

Носиоци пољопривредног газдинства до 35 година регистровани у складу са Уредбом о упису у Регистар пољопривредних газдинстава и Регистар корисника подстицајних средстава (“Службени гласник Републике Српске”, број: 30/13, 65/13, 20/14 и 57/16), остварују подстицајна средства увећана за додатних 10 % у односу на обрачунату вриједност по једном појединачном захтјеву.

Такође, жене носиоци пољопривредног газдинства регистроване у складу са наведеном уредбом, остварују подстицајна средства увећана за додатних 10 % у односу на обрачунату вриједност по једном појединачном захтјеву, под условом да исте имају регистровано пољопривредно газдинство минимално три посљедње године.

За све информације заинтересовани пољопривредни произвођачи могу се обратити у канцеларије Одјељења за пољопривреду, водопривреду и шумарство или путем контакт телефона 051/660-860.

СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ ДЈЕЦЕ ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Одјељење за локални економски развој и друштвене дјелатности Општине Прњавор обавјештава родитеље дјеце рођене 2014. године, која ће до почетка нове школске године напунити шест година и дјеце рођене 2013. године која до сада нису уписана у школу, да је по одобрењу Министарства здравља и социјалне заштите омогућено обављање систематских прегледа дјеце за упис у први разред основне школе.

За дјецу са навршених шест година старости љекарски преглед ће се обављати у амбулантама породичне медицине (у Прњавору и теренским амбулантама), код љекара, код кога је породица регистрована. Преглед дјеце која немају навршених шест година старости обављаће педијатар код кога је дијете регистровано. Након љекарског прегледа упис дјеце ће се вршити у школама.

За све информације у вези уписа дјеце у први разред, можете контактирати путем телефона матичну школу у коју ће дијете бити уписано, као и педијатријску амбуланту, или тим породичне медицине код кога је дијете регистровано.

ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ ИЗВОДА И УВЈЕРЕЊА ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА ПРИБАВЉАЈУ СЕ ПУТЕМ ТЕЛЕФОНА И ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ

У складу са инструкцијом Министарства управе и локалне самоуправе, Одјељење за општу управу обавјештава све грађане општине Прњавор да се, ради смањења броја долазака у мјесне канцеларије, а у циљу смањења ширења Корона вируса, све информације у вези уписа у матичне књиге и информације о начину прибављања извода/увјерења из матичних књига, могу добити:

Такође, наведене информације могу се добити на следеће бројеве телефона у мјесним канцеларијама на подручју општине Прњавор:

МК ПОТОЧАНИ – уторком и четвртком од 07:00 до 15:00 часова (тел. 051/681-101)

МК ШТРПЦИ – сваким радним даном од 07:00 до 15:00 часова (тел. 051/669 – 114)

МК ШИБОВСКА – уторком, сриједом и петком од 07:00 до 15:00 часова (тел. 051/ 684-137)

МК ПАЛАЧКОВЦИ – сваким радним даном од 07:00 до 15:00 часова (тел. 051/684 – 760)

МК СМРТИЋИ – сваким радним даном од 07:00 до 15:00 часова (тел. 051/668 – 645)

МК ПЕЧЕНЕГ ИЛОВА – сваким радним даном од 07:00 до 15:00 часова (тел. 051/664 – 149)

МК ВЕЛИКА ИЛОВА – понедјељком и четвртком од 07:00 до 15:00 часова (тел. 051/679 – 400)

МК КОКОРИ – сваким радним даном од 07:00 до 15:00 часова (тел. 051/683 – 102)

МК ШАРИНЦИ – сваким радним даном од 07:00 до 15:00 часова (тел. 051/491 – 009)

МК ВРШАНИ – сваким радним даном од 07:00 до 15:00 часова (тел. 051/688 – 682)

МК ХРВАЋАНИ – сваким радним даном од 07:00 до 15:00 часова (тел. 051/680 – 102)

МК КУЛАШИ – канцеларија тренутно не ради из оправданих разлога, за све информације позвати Мјесну канцеларију Прњавор, телефон 051/660-845

МК НАСЕОБИНА ЛИШЊА – понедјељком, сриједом и петком од 07:00 до 15:00 часова (тел. 051/ 682-233)

МК ЛИШЊА – сваким радним даном од 07:00 до 15:00 часова (тел. 051/682 – 110)

МК ГОРЊА МРАВИЦА – сваким радним даном од 07:00 до 15:00 часова (тел. 051/689 – 501)

МК ГОРЊИ ВИЈАЧАНИ – сриједом од 07:00 до 15:00 часова (тел. 065/569-970)

МК ДОЊИ ВИЈАЧАНИ – понедјељком, уторком, четвртком и петком од 07:00 до 15:00 часова (тел. 051/687 – 210)

МК КРЕМНА –канцеларија тренутно не ради из оправданих разлога, за све информације позвати Мјесну канцеларију Прњавор, телефон 051/660-845